Update: 24.08.2022 www.euroleps.ch
ViperidaeVipernSquamata

1. Montivipera
raddei

2. Viper
aspis

3. Vipera
ammodytes
© Heiner Ziegler, Chur: 2005-2022